Giải bài 13 trang 62 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Anh có độ dài thực tế Thế là là 61,9 km Nhưng trên một bản đồ đồ chỉ rõ được 3,1 cm. Tìm tỉ lệ của bản đồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ lệ của bản đồ là tỉ lệ giữa kích thước trên bản đồ so với kích thước thật (cùng một đơn vị đo)

Lời giải chi tiết

Đổi: 61,9 km = 6 190 000 cm

Ta có: 6 190 000 : 3,1 \( \approx 6000000:3 = 2000000\).

Vậy tỉ lệ bản đồ là 1 : 2 000 000.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu