Giải bài 5 trang 61 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một thực khách phải trả 2 750 000 đồng cho chí phí bữa ăn kể cả 10% tiền phục vụ. Hỏi nếu không tính tiền phục vụ thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho bữa ăn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính phần trăm của tiền trả cho bữa ăn so với số tiền đã trả

Bước 2: Tính số tiền nếu không tính tiền phục vụ

Lời giải chi tiết

Nếu không tính tiền phục vụ thì số tiền thực mà khách cần trả là:

2750 000 . (100% - 10%) = 2475 000 (đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu