Bài 6. Giá trị phân số của một số - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.3 trên 72 phiếu
Bài 1 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tính giá trị - 3/5 của: a) 30; b) -50; c) 75/22; d) 40/- 9

Xem lời giải

Bài 2 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm một số, biết 2/7 của số đó là: a) 42; b) -40; c) 44/35; d) 25/63

Xem lời giải

Bài 3 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

“Dế Mèn phiêu lưu ký ” là tên cuốn truyện đặc sắc và nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài. Cuốm truyện có 10 chương. Bạn An đọc liền một mạch hai cương đâif thì được 32 trang (theo bản in của NXB Kim Đồng năm 2019) và tạm dừng dọc. Bạn An nhẩm tính và thấy mình đã đọc được 2/9 số trang cuốn truyện. Vậy cuốn truyện “Dế Mèn phiêu lưu ký ” có bao nhiêu trang?

Xem lời giải

Bài 4 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Tuổi con là 12 và bằng 3/10 tuổi của bố, còn tuổi mẹ bằng 9/10 tuổi của bố. Tính tuổi của bố và tuổi của mẹ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một túi kẹo có 35 chiếc. Các viên kẹo trong túi giống nhau nhưng được bọc bằng hai loại giấy có màu khác nhau: đỏ và vàng. Số kẹo bọc giấy màu đỏ chiếm 3/5 số kẹo trong túi. Diện tích mỗi tờ giấy bọc một cái kẹo cùng bằng 80 cm^2. Tính diện tích mỗi loại giấy dùng để gói kẹo trong một túi kẹo đó.

Xem lời giải

Bài 6 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Trong một buổi tự học khoảng 80 phút ở nhà, bạn Bình dành1/5 thời gian để xem ngay bài đã học trong trong ngày và 2/5 thời gian làm một số bài tập cho bài học trong ngày. Thời gian còn lại, Bình dành để chuẩn bị bài học cho ngày hôm sau. Vậy thời gian chuẩn bị bài cho ngày hôm sau là bao nhiêu giờ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một người đăng kí mua một căn hộ và trả tiền thành 3 đợt. Đợt đầu tiên, ngay khi kí hợp hợp đồng mua bán, người đó phải trả1/3 số tiền mua căn hộ. Sáu tháng sau, người đó trả tiếp 1/4số tiền mua căn hộ. Đợt cuối, sau 1 năm kể từ khi kí hợp đồng, sẽ trả nốt số tiền còn lại là 750 000 000 đồng và nhận căn hộ. Hỏi số tiền để mua căn hộ là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 8 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Một người góp vốn với một số người bạn để kinh doanh. Trong ba tháng đầu người đó dùng phân số để tính tiền lãi và nhận được kết quả như sau: - Tháng thứ nhất lãi được - 7/4 triệu đồng. - Tháng thứ hai lãi được 2/5 tiền lãi của tháng thứ nhất. - Tháng thứ ba, người đó lãi được 25/8 triệu đồng. a) Phân số - 7/4 chỉ số tiền lãi (triệu đồng) ở tháng thứ nhất cho biết việc kinh doanh ở tháng thứ nhất thuận lợi hay không thuận lợi? b) Tính số tiền lãi người đó nhận được sau 3 tháng tham gia kin

Xem lời giải