Giải bài 3 trang 28 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

“Dế Mèn phiêu lưu ký ” là tên cuốn truyện đặc sắc và nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài. Cuốm truyện có 10 chương. Bạn An đọc liền một mạch hai cương đâif thì được 32 trang (theo bản in của NXB Kim Đồng năm 2019) và tạm dừng dọc. Bạn An nhẩm tính và thấy mình đã đọc được \(\frac{2}{9}\)số trang cuốn truyện. Vậy cuốn truyện “Dế Mèn phiêu lưu ký ” có bao nhiêu trang?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bài toán tương tự như tìm một số, biết \(\frac{2}{9}\) của số đó là 32, ta tính \(32:\frac{2}{9}\)

Lời giải chi tiết

Số trang của cuốn truyện đó là:

\(32:\frac{2}{9} = 144\)(trang)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu