Giải bài 7 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một người đăng kí mua một căn hộ và trả tiền thành 3 đợt. Đợt đầu tiên, ngay khi kí hợp hợp đồng mua bán, người đó phải trả \(\frac{1}{3}\)số tiền mua căn hộ. Sáu tháng sau, người đó trả tiếp \(\frac{1}{4}\)số tiền mua căn hộ. Đợt cuối, sau 1 năm kể từ khi kí hợp đồng, sẽ trả nốt số tiền còn lại là 750 000 000 đồng và nhận căn hộ. Hỏi số tiền để mua căn hộ là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm phân số biểu thị số tiền còn lại sau 2 lần trả.

Bước 2: Tính số tiền để mua căn hộ.

Lời giải chi tiết

Phân số biểu thị số tiền còn lại sau 2 lần trả là:

\(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{{12}}\)(số tiền)

Vậy \(\frac{5}{{12}}\)số tiền tương ứng với 750 000 000 đồng.

Do đó số tiền để mua căn hộ là:

\(750000000:\frac{5}{{12}} = 1\;800\;000\;000\)(đồng)

Vậy số tiền để mua căn hộ là 1 800 000 000 đồng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu