Giải bài 6 trang 29 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong một buổi tự học khoảng 80 phút ở nhà, bạn Bình dành \(\frac{1}{5}\) thời gian để xem ngay bài đã học trong trong ngày và \(\frac{2}{5}\)thời gian làm một số bài tập cho bài học trong ngày. Thời gian còn lại, Bình dành để chuẩn bị bài học cho ngày hôm sau. Vậy thời gian chuẩn bị bài cho ngày hôm sau là bao nhiêu giờ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm phân số biểu thị phần thời gian Bình dành để chuẩn bị bài học cho ngày hôm sau.

Bước 2: Tính thời gian chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.

Lời giải chi tiết

Phân số biểu thị phần thời gian Bình dành để chuẩn bị bài học cho ngày hôm sau là:

\(1 - \frac{1}{5} - \frac{2}{5} = \frac{2}{5}\)(thời gian)

Thời gian chuẩn bị bài cho ngày hôm sau là:

\(\frac{2}{5}.80 = 32\)(phút)

Đổi 32 phút = \(\frac{{32}}{{60}}\)giờ \( = \frac{8}{{15}}\)giờ.

Vậy thời gian chuẩn bị bài cho ngày hôm sau là \(\frac{8}{{15}}\)giờ.


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu