Giải bài 4 trang 72 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy vẽ trục đối xứng của mỗi hình sau nếu có thể:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi gấp hình theo đường đó ta được hai phần chồng khít lên nhau

Lời giải chi tiết

Các hình a,b,c,d,e có đường nét liền màu đen là trục đối xứng của hình đó. Hình g không có trục đối xứng. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu