Giải bài 2 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hai hình bên dưới là những di tích lịch sử có tính đối xứng. Em hãy chỉ ra tính đối xứng của nó. Hãy cho biết tên các di tích này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ ra hình đó có tâm đối xứng hay trục đối xứng (hoặc cả hai)

Lời giải chi tiết

Hai di tích này đều có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

Tên di tích: Hình bên trái là Tháp Rùa ở Hồ Gươm, hình bên phải là ga Đà Lạt.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu