Giải bài 7 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy chỉ ra các trục đối xứng và tâm đối xứng (nếu có) của mỗi hình sau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gập đôi hình sao cho hai phần trùng khít lên nhau, nếp đó chính là trục đối xứng

I là tâm đối xứng của hình H nếu I là trung điểm của đoạn thẳng Nối hai điểm tương ứng bất kì trên H.

Lời giải chi tiết

Hình a) vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng

 

 

 Hình b) vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu