Giải bài 6 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Dùng phân số để viết các đại lượng khối lượng sau theo tạ, theo tấn.

a) 223 kg;

b) 18 kg;

c) 2020 kg;

d) 7 kg.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi đổi từ kg sang tạ ta chia số đó cho 100 (viết dưới dạng phân số), sau đó nhân mẫu số với 10 để được đơn vị tấn.

Lời giải chi tiết

a) 223 kg \( = \frac{{223}}{{100}}\) tạ \( = \frac{{223}}{{1000}}\) tấn;

b) 18 kg \( = \frac{{18}}{{100}}\) tạ \( = \frac{9}{{50}}\) tạ \( = \frac{9}{{500}}\) tấn;

c) 2020 kg \( = \frac{{2020}}{{100}}\) tạ \( = \frac{{101}}{5}\) tạ \( = \frac{{101}}{{50}}\) tấn;

d) 7 kg\( = \frac{7}{{100}}\) tạ \( = \frac{7}{{1000}}\) tấn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu