Giải bài 7 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Dùng phân số với mẫu số dương nhỏ nhất để viết các đại lượng dung tích sau theo lít.

a) 600 ml;

b) 280 ml;

c) 1300 ml;

d) 970 ml.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi đổi từ ml sang tạ ta chia số đó cho 1000 (viết dưới dạng phân số), rút gọn phân số.

Lời giải chi tiết

a) 600 ml \( = \frac{{600}}{{1000}}l = \frac{6}{{10}}l = \frac{3}{5}l.\);

b) 280 ml \( = \frac{{280}}{{1000}}l = \frac{{28}}{{100}}l = \frac{7}{{25}}l.\);

c) 1300 ml \( = \frac{{1300}}{{1000}}l = \frac{{13}}{{10}}l.\);

d) 970 ml \( = \frac{{970}}{{1000}}l = \frac{{97}}{{100}}l.\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu