Giải bài 1 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng tỉ số phần trăm: 0,69; -0,02; -2,36.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân số đó với 100 (hoặc dịch dấu phẩy sang phải hai chữ số) rồi viết thêm kí hiệu %.

Lời giải chi tiết

0,69 = 69%; -0,02 = -2% ; -2,36 = -236%


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu