Giải bài 7 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Để trộn vữa xây nhà, người ta trộn xi măng với cát theo tỉ lệ 1 : 4. Hãy tính tỉ số phần trăm giữa xi măng và cát.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số phần trăm giữa a và b là a:b, là a . 100 : b rồi thêm kí hiệu % sau kết quả.

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm giữa xi măng và cát là: 1 : 4 = 0,25 = 25%


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu