Giải bài 6 trang 57 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một vận động viên chạy bộ đã chãy được 4500 m trên cự li 10 000 m. Tính tỉ số phần trăm đoạn đường vận động viên đó đã chạy được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ số phần trăm giữa a và b là a:b, là a . 100 : b rồi thêm kí hiệu % sau kết quả.

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm đoạn đường vận động viên đó đã chạy được so với cự li 10 000m là:

4500 : 10 000 = 0,45 = 45%.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu