Giải bài 5 trang 55 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức A = 17,62 – 5,16 + 3,34 bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi mới làm tròn kết quả.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Làm tròn từng số hạng trước rồi mới thực hiện phép tính

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả thu được.

Lời giải chi tiết

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính

\(A = 17,62--{\rm{ }}5,16 + 3,34 \approx 18 - 5 + 3 = 16\)

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi mới làm tròn kết quả.

\(A = 17,62--{\rm{ }}5,16 + 3,34 = \left( {17,62 + 3,34} \right)--{\rm{ }}5,16 = 20,96 - 5,16 = 15,8 \approx 16\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu