Giải bài 5 trang 78 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Chữ cái nào trong mỗi từ sau có tính đối xứng? Với mỗi từ, hãy nêu tên tỉnh thành tương ứng

a) H O A B I N H

b) N G H E A N

c) B E N T R E

d) B A C K A N

e) Q U A N G T R I

g) D A N A N G

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gập đôi hình sao cho hai phần trùng khít lên nhau, nếp đó chính là trục đối xứng

I là tâm đối xứng của hình H nếu I là trung điểm của đoạn thẳng Nối hai điểm tương ứng bất kì trên H.

Lời giải chi tiết

Các chữ cái H, O, I vừa cí trục đối xứng vừa có tâm đới xứng

Các chữ cái A, C, E, T, M, U có trục đối xứng

Chữ cái N có tâm đối xứng

Tên tỉnh:

a) Hòa Bình

b) Nghệ An

c) Bến Tre

d) Bắc Kạn

e) Quảng Trị

g) Đà Nẵng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu