Giải bài 3 trang 78 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Dưới đây là hình ảnh một số di tích ở Hà Nội. Em hãy tìm tính đối xứng và cho biết tên các di tích này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gập đôi hình sao cho hai phần trùng khít lên nhau, nếp đó chính là trục đối xứng

I là tâm đối xứng của hình H nếu I là trung điểm của đoạn thẳng Nối hai điểm tương ứng bất kì trên H.

Lời giải chi tiết

Cả hai hình đều có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

Hình a) là Khuê Văn Các, Hà Nội.

Hình b) là Nhà hát lớn Hà Nội


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu