Giải bài 1 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Em hãy nêu cách kí hiệu của điểm và đường thẳng

b) Trong các chữ cái A, a, B, b, C, c những chữ cái nào dùng để kí hiệu điểm, những chữ cái nào dùng để kí hiệu đường thẳng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhắc lại lý thuyết về cách kí hiệu đường thẳng

Lời giải chi tiết

a) Người ta dùng các chữ cái in hoa (A, B, C, ..)  để kí hiệu cho điểm, các chữ cái in thường (a, b, c, …) để kí hiệu cho đường thẳng.

b) Những chữ cái dùng để kí hiệu điểm: A, B, C

Những chữ cái dùng để kí hiệu đường thẳng: a, b, c, …


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu