Giải bài 6 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Điểm K thuộc cả hai đường thẳng a và b.

b) Điểm K thuộc đường thẳng a nhưng không thuộc đường thẳng b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu điểm A thuộc đường thẳng d thì ta vẽ a nằm trên đường thẳng d hoặc đường thẳng d đi qua điểm A.

Nếu điểm A không thuộc đường thẳng d thì đường thẳng d không đi qua điểm A hoặc đường thẳng d không chứa điểm A.

Lời giải chi tiết

a)

 

b)         

                


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu