Giải bài 4 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Vẽ đường thẳng b a) Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng b. b) Vẽ điểm N nằm trên đường thẳng b. c) Sử dụng các kí hiệu thuộc, không thuộc để viết các mô tả sau: “ Điểm N thuộc đường thẳng b; điểm M không thuộc đường thẳng b”.

Đề bài

Vẽ đường thẳng b

a) Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng b.

b) Vẽ điểm N nằm trên đường thẳng b.

c) Sử dụng các kí hiệu \( \in , \notin \) để viết các mô tả sau: “ Điểm N thuộc đường thẳng b; điểm M không thuộc đường thẳng b”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đường thẳng d đi qua điểm A thì ta kí hiệu \(A \in d\), ngược lại ta kí hiệu \(A \notin d\)

Lời giải chi tiết

a), b)  

                                                                       

c) \(N \in d\); \(M \notin d\).


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí