Giải bài 4 trang 87 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Vẽ đường thẳng b

a) Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng b.

b) Vẽ điểm N nằm trên đường thẳng b.

c) Sử dụng các kí hiệu \( \in , \notin \) để viết các mô tả sau: “ Điểm N thuộc đường thẳng b; điểm M không thuộc đường thẳng b”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đường thẳng d đi qua điểm A thì ta kí hiệu \(A \in d\), ngược lại ta kí hiệu \(A \notin d\)

Lời giải chi tiết

a), b)  

                                                                        

c) \(N \in d\); \(M \notin d\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu