Giải bài 2 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Hãy gọi tên đường thẳng trong Hình 1, Hình 2.

b) Dùng các kí hiệu để đặt tên cho đường thẳng trong Hình 3 bằng hai cách

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng có thể được đặt tên bởi các chữ cái in thường hoặc hai điểm bất kì thuộc đường thẳng đó.

Lời giải chi tiết

a) Hình 1: đường thẳng AB

Hình 2: đường thẳng k

b) có thể dùng các chữ cái in thường hoặc hai chữ cái in hoa để kí hiệu đường thẳng trong hình 3, như sau:

Cách 1: đường thẳng d

Cách 2: Đường thẳng MN ( M, N là hai điểm phân biệt bất kì thuộc đường thẳng ở hình 3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu