Giải bài 3 trang 86 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Quan sát hình vẽ dưới đây, hãy sử dụng các kí hiệu \( \in , \notin \) thích hợp để điền vào chỗ chấm.

A … d;

B … d;

C … d.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đường thẳng d đi qua điểm A thì ta kí hiệu \(A \in d\), ngược lại ta kí hiệu \(A \notin d\)

Lời giải chi tiết

Dễ thấy đường thẳng d đi qua các điểm B và C và điểm A không nằm trên đường thẳng d

Ta kí hiệu:

\(A \notin d\)

\(B \in d\)

\(C \in d\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu