Giải bài 4 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một người buôn vàng vào thời điểm giá vàng có nhiều biến động thất thường.

Ngày thứ nhất mua vào với giá 55 300 000 đồng / 1 lượng

Ngày thứ hai bán ra với giá 55 350 000 đồng / 1 lượng

Ngày thứ ba mua vào với giá 55 400 000 đồng / 1 lượng

Ngày thứ tư bán ra với giá 55 450 000 đồng / 1 lượng

Ngày thứ năm mua vào với giá 55 500 000 đồng / 1 lượng

Ngày thứ sáu bán ra với giá 55 550 000 đồng / 1 lượng

Sau 6 ngày, người đó được lãi hay lỗ bao tiền mỗi lượng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số tiền lãi hoặc lỗ sau mỗi ngày bán ra, tổng số tiền sau các lần bán ra chính là số tiền lãi/ lỗ cần tìm.

Lời giải chi tiết

Do giá của 1 lượng ở ngày thứ 2 cao hơn ngày thứ nhất, nên sau khi bán vào ngày thứ 2, người đó lãi số tiền là:

55 350 000 - 55 300 000 = 50 000 (đồng / 1 lượng)

Do giá của 1 lượng ở ngày thứ 4 cao hơn ngày thứ 3, nên sau khi bán vào ngày thứ 4, người đó lãi thêm số tiền là:

55 450 000 - 55 400 000 = 50 000 (đồng / 1 lượng)

Do giá của 1 lượng ở ngày thứ 6 cao hơn ngày thứ 5, nên sau khi bán vào ngày thứ 6, người đó lãi thêm số tiền là:   55 550 000 - 55 500 000 = 50 000 (đồng / 1 lượng)

Tổng số tiền lãi người đó thu được sau 6 ngày là:

  50 000 + 50 000 + 50 000 = 150 000 (đồng / 1 lượng)

Vậy tổng số tiền lãi người đó thu được sau 6 ngày là 150 000 đồng / 1 lượng.


Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu