Giải bài 2 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Tìm số tự nhiên x biết: a) (2x + 1) . 2907 = 8721; b) (4x - 16) : 1905 = 60

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm số tự nhiên x biết:
a) (2x + 1) . 2907 = 8721;

b) (4x - 16) : 1905 = 60

Câu a

a) (2x + 1) . 2907 = 8721;                                               

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép biến đổi tương đương đưa về bài toán tìm x thường gặp

Lời giải chi tiết:

a) (2x + 1) . 2907 = 8721

\( \Leftrightarrow 2x + 1{\rm{ }} = {\rm{ }}8721:2907\)

\( \Leftrightarrow 2x + 1{\rm{ }} = {\rm{ }}3\)

\( \Leftrightarrow 2x{\rm{ }} = {\rm{ }}3 - 1\)

\( \Leftrightarrow 2x{\rm{ }} = {\rm{ 2}}\)

\( \Leftrightarrow x{\rm{ }} = {\rm{ 1}}\)

Vậy x = 1.

Câu b

 b) (4x - 16) : 1905 = 60

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép biến đổi tương đương đưa về bài toán tìm x thường gặp

Lời giải chi tiết:

b) (4x - 16) : 1905 = 60

\( \Leftrightarrow 4x - 16 = 60 \times 1905\)

\( \Leftrightarrow 4x - 16 = 114300\)

\( \Leftrightarrow 4x = 114300 + 16\)

\( \Leftrightarrow 4x = 114316\)

\( \Leftrightarrow x = 114316:4\)

\( \Leftrightarrow x = 28579\)

Vậy x = 28579.


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu
Tải về
  • Giải bài 3 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

    Mẹ Lan mang 200000 đồng vào siêu thị mua 2kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18000 đồng, mỗi nải chuối là 15000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu tiền?

  • Giải bài 4 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

    Một người buôn vàng vào thời điểm giá vàng có nhiều biến động thất thường. Ngày thứ nhất mua vào với giá 55 300 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ hai bán ra với giá 55 350 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ ba mua vào với giá 55 400 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ tư bán ra với giá 55 450 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ năm mua vào với giá 55 500 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ sáu bán ra với giá 55 550 000 đồng / 1 lượng Sau 6 ngày, người đó được lãi hay lỗ bao tiền mỗi lượng.

  • Giải bài 1 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

    Tính một cách hợp lí: a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50; b) 150 . 250 . 400 . 800

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí