Giải bài 3 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Mẹ Lan mang 200000 đồng vào siêu thị mua 2kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18000 đồng, mỗi nải chuối là 15000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu tiền?

Đề bài

Mẹ Lan mang 200 000 đồng vào siêu thị mua 2kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26 500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18 000 đồng, mỗi nải chuối là 15 000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số tiền để mua từng loại thực phẩm sau đó cộng lại để ra tổng số tiền mà mẹ Lan đã dùng. Hiệu của 200 000 đồng và số tiền đã dùng chính là số tiền còn lại.

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Mẹ Lan mua 2kg khoai tây mất số tiền là: 2 . 26 500 = 53 000 (đồng)

Mẹ Lan mua 5 kg gạo mất số tiền là: 5 . 18 000 = 90 000 (đồng)

Mẹ Lan mua 2 nải chuối chín mất số tiền là: 2 . 15 000 = 30 000 (đồng)

Tổng số tiền mà mẹ Lan đã tiêu là:

53 000 + 90 000 + 30 000 = 173 000 (đồng)

Mẹ Lan còn lại số tiền là: 200000 – 173000 = 27 000 (đồng)

Vậy mẹ Lan còn 27 000 đồng.

Cách 2:

Mẹ Lan mua 2kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín hết số tiền là:

2. 26 500 + 2. 18 000 + 2. 15 000 = 173 000 (đồng)

Mẹ Lan còn lại số tiền là: 200000 – 173000 = 27 000 (đồng)

Vậy mẹ Lan còn 27 000 đồng.


Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí