Giải bài 3 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Mẹ Lan mang 200000 đồng vào siêu thị mua 2kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18000 đồng, mỗi nải chuối là 15000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số tiền để mua từng loại thực phẩm sau đó cộng lại để ra tổng số tiền mà mẹ Lan đã dùng. Hiệu của 200000 và số vừa tìm được chính là số tiền còn lại.

Lời giải chi tiết

Mẹ Lan mua 2kg khoai tây mất số tiền là: 2 . 26500 = 53000 (đồng)

Mẹ Lan mua 5 kg gạo mất số tiền là: 5 . 18000 = 90000 (đồng)

Mẹ Lan mua 2 nải chuối chín mất số tiền là: 2 . 15000 = 30000 (đồng)

Tổng số tiền mà mẹ Lan đã tiêu là:

53000 + 90000 + 30000 = 173000 (đồng)

Mẹ Lan còn lại số tiền là: 200000 – 173000 = 27000 (đồng)

Vậy mẹ Lan còn 27000 đồng.


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu