Giải bài 1 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Tính một cách hợp lí: a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50; b) 150 . 250 . 400 . 800

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính một cách hợp lí:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50;          

b) 150 . 250 . 400 . 800

Câu a

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất giao hoán để ghép các số hạng (thừa số) có tổng (tích) là các số tròn chục, tròn trăm.

Lời giải chi tiết:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50 = (42 + 48) + (44 + 46) + 50 = 90 + 90 + 50 = 180 + 50 = 230

Câu b

b) 150 . 250 . 400 . 800

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất giao hoán để ghép các số hạng (thừa số) có tổng (tích) là các số tròn chục, tròn trăm.

Lời giải chi tiết:

b) 150 . 250 . 400 . 800 = (150 . 800) . (250 . 400) = 120000 . 100000 = 12000000000.


Bình chọn:
4.6 trên 27 phiếu
Tải về
  • Giải bài 2 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

    Tìm số tự nhiên x biết: a) (2x + 1) . 2907 = 8721; b) (4x - 16) : 1905 = 60

  • Giải bài 3 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

    Mẹ Lan mang 200000 đồng vào siêu thị mua 2kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18000 đồng, mỗi nải chuối là 15000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu tiền?

  • Giải bài 4 trang 12 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

    Một người buôn vàng vào thời điểm giá vàng có nhiều biến động thất thường. Ngày thứ nhất mua vào với giá 55 300 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ hai bán ra với giá 55 350 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ ba mua vào với giá 55 400 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ tư bán ra với giá 55 450 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ năm mua vào với giá 55 500 000 đồng / 1 lượng Ngày thứ sáu bán ra với giá 55 550 000 đồng / 1 lượng Sau 6 ngày, người đó được lãi hay lỗ bao tiền mỗi lượng.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí