Giải bài 5 trang 9 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Viết số La Mã của các số sau: 14; 18; 26

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi viết số La Mã cần lưu ý:

- Chữ số thêm vào bên phải là cộng thêm (nhỏ hơn chữ số gốc) và không được thêm quá 3 lần số.

- Số viết bên trái thường là trừ đi. Điều này có nghĩa là lấy số gốc trừ đi số đứng bên trái sẽ ra giá trị của phép tính. Số bên trái sẽ nhỏ hơn số gốc.

Lời giải chi tiết

14: XIV

18: XVIII

26: XXVI


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu