Giải bài 6 trang 9 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy thay đổi vị trí của một que tăm trong phép tính dưới dây để được phép tính đúng.

Lời giải chi tiết

Ta đổi như sau để được phép tính đúng:

 

(10 - 1 = 9 )


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu