Giải bài 4 trang 9 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy sắp xếp các số trong tập hợp sau theo thứ tự tăng dần:

X = {2029; 2021; 2015; 2026; 2027; 2019; 2028; 2030}

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: So sánh số chữ số của 2 số. Số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.

Bước 2: Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết

2015 < 2019 < 2021 < 2026 < 2027 < 2028 < 2029 < 2030


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu