Giải bài 5 trang 7 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Dưới đây là danh sách tên các bạn thuộc Tổ 1 lớp 6A Bùi Chí Thanh Lê Mai Lan Nguyễn Đức Vân Bạch Phương Trinh Hoàng Ngọc Thanh Đỗ Thị Dung Nguyễn Lê Vân Anh a) Viết tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ. b) Viết tập hợp các họ của các bạn trong Tổ 1.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dưới đây là danh sách tên các bạn thuộc Tổ 1 lớp 6A

Bùi Chí Thanh

Lê Mai Lan

Nguyễn Đức Vân

Bạch Phương Trinh

Hoàng Ngọc Thanh

Đỗ Thị Dung

Nguyễn Lê Vân Anh

a) Viết tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ.

b) Viết tập hợp các họ của các bạn trong Tổ 1.

Câu a

a) Viết tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ.

Phương pháp giải:

Tìm những tên có cùng họ trong những tên ở trên rồi liệt kê thành 1 tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Nhận xét: Trong các tên ở trên chỉ có 2 bạn cùng họ là họ Nguyễn, 2 bạn đó là Nguyễn Đức Vân

và Nguyễn Lê Vân Anh

Vậy tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ là: A = { Nguyễn Đức Vân; Nguyễn Lê Vân Anh}

Câu b

b) Viết tập hợp các họ của các bạn trong Tổ 1.

Phương pháp giải:

Liệt kê các họ của mỗi người trong tổ. Viết tập hợp, lưu ý mỗi họ chỉ viết 1 lần.

Lời giải chi tiết:

Tổ 1 có 7 bạn, 7 họ của bảy bạn đó lần lượt là: Bùi, Lê, Nguyễn, Bạch, Hoàng, Đỗ, Nguyễn.

Trong đó có 2 bạn cùng họ Nguyễn, vậy tập hợp các họ của các bạn trong Tổ 1 có 6 phần tử

B = {Bùi, Lê, Nguyễn, Bạch, Hoàng, Đỗ}


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu