Giải bài 1 trang 7 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Cho X là tập hợp các số lẻ vừa lớn hơn 10 vừa nhỏ hơn 20. Viết tập hợp X bằng hai cách.

Đề bài

Cho X là tập hợp các số lẻ vừa lớn hơn 10 vừa nhỏ hơn 20. Viết tập hợp X bằng hai cách.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Liệt kê các phần tử (số lẻ nhỏ hơn 20, lớn hơn 10)

Cách 2: Mô tả tính chất đặc trưng của các phần tử.

Lời giải chi tiết

Cách 1. Liệt kê các phần tử của tập hợp.

\(X{\rm{ }} = {\rm{ }}\left\{ {11;13;15;17;19} \right\}\)

Cách 2. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

X = { x | x là số lẻ và 10 < x< 20}


Bình chọn:
4.6 trên 27 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí