Giải bài 3 trang 94 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Hãy đọc dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh sau đây và ghi vào bảng thổng kê tương ứng.

Đề bài

Hãy đọc dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh sau đây và ghi vào bảng thổng kê tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập bảng thống kê tương ứng.

Lời giải chi tiết

Số bóng đèn bán được trong tuần của cửa hàng A

Ngày

Số bóng đèn

Thứ Hai

50

Thứ Ba

40

Thứ Tư

25

Thứ Năm

30

Thứ Sáu

35

Thứ Bảy

60

Chú Nhật

85


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí