Giải bài 3 trang 94 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy đọc dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh sau đây và ghi vào bảng thổng kê tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập bảng thống kê tương ứng.

Lời giải chi tiết

Số bóng đèn bán được trong tuần của cửa hàng A

Ngày

Số bóng đèn

Thứ Hai

50

Thứ Ba

40

Thứ Tư

25

Thứ Năm

30

Thứ Sáu

35

Thứ Bảy

60

Chú Nhật

85


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài