Giải bài 4 trang 120 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Bể bơi mở cửa vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và chủ nhật hàng tuần. Viên chọn ra hai này trong tuần để đi bơi. Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong tuần có 3 ngày bể bơi mở, Viên chọn hai ngày để đi bơi. Vậy các kết quả có thể là các cặp ngày trong số 3 ngày đó.

Lời giải chi tiết

Trong tuần có 3 ngày bể bơi mở, Viên chọn hai ngày để đi bơi. Vậy các ngày được chọn có thể là:

Thứ Ba và Thứ Năm, thứ Năm và chủ nhật, Chủ nhật và thứ Ba. (3 kết quả)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu