Giải bài 2 trang 76 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dùng thước và eke để vẽ hình vuông có độ dài cạnh 7 cm. Hãy dùng compa so sánh đường chèo của hình vuông đó.

Lời giải chi tiết

- Dùng thước vẽ đoạn thẳng AB = 7 cm

- Dùng eke và thước vẽ các đường thẳng vuông góc với AB tại A và B.

- Trên đường vuông góc tại A lấy điểm D với AD = 7 cm. Trên đường vuông góc tại B lấy điểm C với BC = 7 cm.

- Kẻ đoạn thẳng nối C và D ta được tứ giác ABCD là hình vuông có độ dài cạnh 7 cm

Nối 2 đường chéo AC và BD. Dùng comp so sánh 2 bán kính lần lượt là AC và BD dễ dàng suy ra hai đường chéo này bằng nhau.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài