Giải bài 14 trang 78 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính diện tích của hình sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích của hình bằng hiệu diện tích hình vuông lớn và diện tích hình tam giác.

Lời giải chi tiết

Dễ thấy diện tích hình trên bằng hiệu diện tích hình vuông ABCD và diện tích tam giác BEC.

Ta có:

Diện tích hình vuông ABCD là: 25. 25 = 625 (\({m^2}\))

Diện tích tam giác BEC là: 25 . 25 : 2 = 312,5 (\({m^2}\))

Vậy diện tích cần tính là: 625 – 312,5 = 312,5 (\({m^2}\))


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài