Giải bài 12 trang 78 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tính chu vi và diện tích của hồ bơi có kích thước như hình vẽ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia hình trên thành 2 hình chữ nhật để tính diện tích. Chu vi ta tính được ngay.

Lời giải chi tiết

Ta chia hình trên thành 2 hình chữ nhật như sau:

Hình gồm hình chữ nhật DGFE ( chiều dài 2m, chiều rộng 1m) và hình chữ nhật ABGC (chiều dài 7m chiều rộng 3m)

Suy ra BG = AC = 3m, FG = ED = 1m, CD = CG – DG = AB – EF = 7 – 2 = 5m

Chu vi của bể bơi là: AC + AB + BF + EF + ED + DC = 3 + 7 + 4 + 2 + 1 + 5 = 22(m)

Diện tích hình chữ nhật ABGC là: 7.3 = 21 (\({m^2}\))

Diện tích hình chữ nhật DGFE là: 2. 1 = 2(\({m^2}\))

Diện tích bể bơi là: 21 + 2 = 23 (\({m^2}\))


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài