Giải bài 8 trang 77 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo và thỏa mãn AB = 16 cm, AD = 10 cm, OC = 6 cm. Tính độ dài của CD, BC, AC.

Lời giải chi tiết

Vì ABCD là hình bình hành nên CD = AB = 16 cm; BC = AD = 10 cm và AC = 2.O  =2.6 = 12 cm.


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Hỏi bài