Giải bài 3 trang 33 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hoàn thành bảng trừ và bảng chia sau đây:

-

 

\(\frac{3}{4}\)

\(\frac{1}{{12}}\)

\(\frac{1}{2}\)

\(\frac{{ - 2}}{3}\)

\(\frac{{ - 1}}{2}\)

 

 

 

:

\(\frac{1}{2}\)

\(\frac{9}{5}\)

 

 

\(\frac{4}{{ - 3}}\)

\(\frac{{ - 3}}{2}\)

 

\(\frac{{ - 5}}{6}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Dựa vào các hiệu (thương) đã có, ta tìm ra quy luật tính và số hạng còn thiếu ở hàng 1 (cột 1).

Bước 2: Tính tương tự với các ô còn lại

Lời giải chi tiết

Ở bảng trừ, vì \(\frac{1}{{12}}\)-\(\frac{3}{4}\)=\(\frac{{ - 2}}{3}\) nên ta sẽ lấy lần lượt các ô ở cột 1 trừ đi ô ở hàng 1.

Từ đó ta suy ra ô còn thiếu ở hàng 1 là: \(\frac{1}{{12}} - \frac{1}{2} = \frac{{ - 5}}{{12}}\)

T a tính được: \(\frac{{ - 1}}{2} - \frac{{ - 5}}{{12}} = \frac{{ - 1}}{{12}}\); \(\frac{{ - 1}}{2} - \frac{3}{4} = \frac{{ - 5}}{4}\)

-

\(\frac{{ - 5}}{{12}}\)

\(\frac{3}{4}\)

\(\frac{1}{{12}}\)

\(\frac{1}{2}\)

\(\frac{{ - 2}}{3}\)

\(\frac{{ - 1}}{2}\)

\(\frac{{ - 1}}{{12}}\)

\(\frac{{ - 5}}{4}\)

 

Ở bảng chia, vì \(\frac{{ - 3}}{2}\):\(\frac{9}{5}\)=\(\frac{{ - 5}}{6}\) nên ta sẽ lấy lần lượt các ô ở cột 1 chia cho lần lượt các ô ở hàng 1.

Từ đó ta suy ra ô còn thiếu ở cột 1 là: \(\frac{9}{5}.\frac{4}{{ - 3}} = \frac{{ - 12}}{5}\)

T a tính được: \(\frac{{ - 12}}{5}:\frac{1}{2} = \frac{{ - 24}}{5}\); \(\frac{{ - 3}}{2}:\frac{1}{2} =  - 3\)

:

\(\frac{1}{2}\)

\(\frac{9}{5}\)

\(\frac{{ - 12}}{5}\)

\(\frac{{ - 24}}{5}\)

\(\frac{4}{{ - 3}}\)

\(\frac{{ - 3}}{2}\)

\( - 3\)

\(\frac{{ - 5}}{6}\)

 


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.