Giải bài 4 trang 51 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Tính bằng cách hợp lí.

a) \(( - 12,45) + 23,4 + 12,45 + ( - 23,4);\)

b) \(32,18 + 4,125 + ( - 14,6) + ( - 32,18) + 14,6;\)

c) \(( - 12,25).4,5 + 4,5.( - 17,75);\)

d) \( - (22,5 + 75).2,5 - 2,5.2,5;\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng (trừ).

Lời giải chi tiết

a)

 \(\begin{array}{l}( - 12,45) + 23,4 + 12,45 + ( - 23,4)\\ = ( - 12,45) + 12,45 + 23,4 + ( - 23,4)\\ = \left[ {( - 12,45) + 12,45} \right] + \left[ {23,4 + ( - 23,4)} \right]\\ = 0 + 0 = 0\end{array}\)

b)

 \(\begin{array}{l}32,18 + 4,125 + ( - 14,6) + ( - 32,18) + 14,6\\ = 32,18 + ( - 32,18) + 4,125 + ( - 14,6) + 14,6\\ = \left[ {32,18 + ( - 32,18)} \right] + 4,125 + \left[ {( - 14,6) + 14,6} \right]\\ = 0 + 4,125 + 0\\ = 4,125\end{array}\)

c)

 \(\begin{array}{l}( - 12,25).4,5 + 4,5.( - 17,75)\\ = 4,5.\left[ {( - 12,25) + ( - 17,75)} \right]\\ = 4,5.( - 30)\\ =  - (4,5.30)\\ =  - 135\end{array}\)

d)

 \(\begin{array}{l} - (22,5 + 75).2,5 - 2,5.2,5\\ =  - \left[ {(22,5 + 75).2,5 + 2,5.2,5} \right]\\ =  - 2,5.\left( {22,5 + 75 + 2,5} \right)\\ =  - 2,5.100\\ =  - 250.\end{array}\)

e)

 \(\begin{array}{l}\left[ {( - 30,17).0,2 + ( - 9,83).0,2} \right] - \left[ {4,48 - ( - 2,52)} \right]:0,4\\ = \left[ { - 30,17 + ( - 9,83)} \right].0,2 - \left[ {4,48 - ( - 2,52)} \right]:0,4\\ = ( - 40).0,2 - 7:0,4\\ =  - 8 - 17,5\\ =  - 25,5\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.