Giải bài 8 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho lục giác đều MNIJHK với cạnh MN = 6 cm và đường chéo NH = 12 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng HK và IK.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các đoạn HK, IK rồi kết luận độ dài.

Lời giải chi tiết

MNIJHK là lục giác đều nên:

MN = HK = 6 cm (Vì MN và HK đều là cạnh của lục giác đều.)

Vì IK, NH, MJ là các đường chéo chính của lục giác đều nên:

IK = NH = 12 cm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài