Giải bài 3 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy vẽ một hình vuông có cạnh là 8 cm rồi dùng compa so sánh hai đường chéo của hình vuông đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ hình vuông cạnh 8cm.

Bước 2: Xác định hai đường chéo và so sánh chúng bằng compa.

Lời giải chi tiết

- Dùng thước vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm

- Dùng eke và thước vẽ các đường thẳng vuông góc với AB tại A và B.

- Trên đường vuông góc tại A lấy điểm D với AD = 8cm. Trên đường vuông góc tại B lấy điểm C với BC = 8cm.

- Kẻ đoạn thẳng nối C và D ta được tứ giác ABCD là hình vuông có độ dài cạnh 8cm

Nối 2 đường chéo AC và BD. Dùng comp so sánh 2 bán kính lần lượt là AC và BD dễ dàng suy ra hai đường chéo này bằng nhau.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài