Giải bài 4 trang 86 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thân nhiệt (độ C) của bệnh nhân B trong 12 tiếng theo dõi được ghi lại trong bảng sau:

38

39

Nóng

40

41

45

38

37

36

Lạnh

37

37

a) Em hãy tìm kiếm các thông tin không hợp lí của bảng dữ liệu trên.

b) Các thông tin không hợp lí đó đã vi phạm những tiêu chí nào? Hãy giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu các dữ liệu không hợp lí có trong bảng.

Lời giải chi tiết

a) Các thông tin không hợp lí trong bảng dữ liệu là: Nóng; 45; Lạnh.

b)

Thông tin không tin hợp lí

Tiêu chí vi phạm

Giải thích

Nóng

Dữ liệu phải đúng định dạng

Phải dùng định dạng số

45

Dữ liệu phải nằm trong phạm vi dự kiến.

Thân nhiệt người không thể vượt quá 42

Lạnh

Dữ liệu phải đúng định dạng

Phải dùng định dạng số


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài