Giải bài 1 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Điều tra loài hoa yêu thích nhất của 12 học sinh tổ 1 lớp 6B, bạn tổ trưởng thu được bảng dữ liệu như sau: Viết tắt: H: Hoa Hồng; M: Hoa Mai; C: Hoa Cúc; Đ: Hoa Đào; L: Hoa Lan. a) Hãy gọi tên bảng dữ liệu ở trên. b) Hãy lập bảng thống kê tương ứng.

Đề bài

Điều tra loài hoa yêu thích nhất của 12 học sinh tổ 1 lớp 6B, bạn tổ trưởng thu được bảng dữ liệu như sau:

H

H

M

C

C

H

H

Đ

Đ

C

L

H

Viết tắt: H: Hoa Hồng; M: Hoa Mai; C: Hoa Cúc; Đ: Hoa Đào; L: Hoa Lan.

a) Hãy gọi tên bảng dữ liệu ở trên.

b) Hãy lập bảng thống kê tương ứng.

Lời giải chi tiết

a) Tên bảng dữ liệu: Bảng dữ liệu ban đầu (Loài hoa yêu thích của 12 học sinh tổ 1 lớp 6B)

b) Bảng thống kê tương ứng:

Tên loài hoa

Số bạn tổ 1 chọn

Hoa Hồng

5

Hoa Mai

1

Hoa Cúc

3

Hoa Đào

2

Hoa Lan

1


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí