Giải bài 2 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số lượng xe máy có trong gia đình các bạn trong tổ e và lập bảng thống kê tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm hiểu và ghi lại số xe máy có trong gia đình của từng bạn vào bảng (bảng dữ liệu ban đầu)

Bước 2: Từ bảng dữ liệu ban đầu, lập bảng thống kê tương ứng.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Tổ em có 12 bạn, số xe máy có trong gia đình của từng bạn được liệt kê trong bảng sau :

(Bảng dữ liệu ban đầu)

2

1

2

1

1

2

3

2

2

2

1

3

Từ bảng dữ diệu trên, học sinh lập bảng thống kê tương ứng:

Số xe máy có trong gia đình

Số bạn có

1

4

2

6

3

2


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài