Giải bài 3 trang 89 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu điểm kiểm tra môn Toán gần đây nhất của các bạn trong tổ em và lập bảng thống kê tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm hiểu và ghi lại điểm kiểm tra môn Toán gần đây nhất của từng bạn vào bảng (bảng dữ liệu ban đầu)

Bước 2: Từ bảng dữ liệu ban đầu, lập bảng thống kê tương ứng.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Tổ em có 12 bạn, điểm kiểm tra môn Toán gần đây nhất của từng bạn được liệt kê trong bảng sau :

(Bảng dữ liệu ban đầu)

10

9

9

8

6

5

7

8

8

6

9

10

Từ bảng dữ diệu trên, học sinh lập bảng thống kê tương ứng:

Điểm kiểm tra môn Toán

Số bạn đạt

10

2

9

3

8

3

7

1

6

2

5

1


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài