Giải bài 1 trang 85 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm các dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Tốc độ chạy trung bình của một số động vật

Con vật

Tốc độ (km/ h)

Chó sói

69

Ngựa vằn

64

Sơn dương

98

Thỏ

56

Hươu cao cổ

51

Báo gấm

112

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu nội dung được thể hiện trong bảng.

Lời giải chi tiết

Dữ liệu bao gồm danh sách các con vật và số liệu về tốc độ chạy trung bình của từng con con vật đó.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài