Giải bài 1 trang 85 sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo


Tìm các dữ liệu trong bảng thống kê sau: Tốc độ chạy trung bình của một số động vật Con vật Tốc độ (km/ h) Chó sói 69 Ngựa vằn 64 Sơn dương 98 Thỏ 56 Hươu cao cổ 51 Báo gấm 112

Đề bài

Tìm các dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Tốc độ chạy trung bình của một số động vật

Con vật

Tốc độ (km/ h)

Chó sói

69

Ngựa vằn

64

Sơn dương

98

Thỏ

56

Hươu cao cổ

51

Báo gấm

112

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu nội dung được thể hiện trong bảng.

Lời giải chi tiết

Dữ liệu bao gồm danh sách các con vật và số liệu về tốc độ chạy trung bình của từng con con vật đó.


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí