Giải bài 8 trang 37 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vào Tết Trung thu, lớp của Trang đã chuẩn bị các phần quà như nhau từ 240 thanh sô cô la nhỏ và 160 chiếc bánh trung thu để tặng các bạn nhỏ ở một trung tâm trẻ khuyết tật. Hỏi các bạn lớp Trang đã chuẩn bị được nhiều nhất bao nhiêu phần quà và khi đó, mỗi phần quà bao gồm mấy thanh số cô la và mấy chiếc bánh trung thu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1. Lập luận suy ra số phần quà là một ước chung của 240 và 160. Số phần quà nhiều nhất có thể chính là UCLN của 240 và 160.

Bước 2: Tìm UCLN(240, 160) rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

Vì 240 thanh sô cô la và 160 chiếc bánh trung thu được chia đều vào các phần quà nên số phần quà phải là ước của 240 và 160. Do đó nó là một chung của 240 và 160.

Để số phần quà là  nhiều nhất thì nó phải là UCLN của 240 và 160.

Ta có: \(240 = {2^4}.3.5;\;160 = {2^5}.5\)

\( \Rightarrow UCLN(240,160) = {2^4}.5 = 80\)và \(240:80 = 3;\;160:80 = 2\)

Vậy nhiều nhất là 80 phần quà và mỗi phần quà gồm 3 thanh sô cô là nhỏ và 2 chiếc bánh Trung thu.


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu