Giải bài 4 trang 89 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong hình vẽ dưới đây, điểm B nằm giữa hai điểm nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát các bộ điểm thẳng hàng, có chứa điểm B.

Lời giải chi tiết

Điểm B nằm giữa các điểm A và C; A và D, E và F.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu