Giải bài 5 trang 89 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho bốn điểm A, B, C, D. Trong đó các điểm A, B, C thẳng hàng B, C, D thẳng hàng. Các điểm A, B, C, D có cùng nằm trên một đường thẳng không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ ra đường thẳng BC đi qua hai bộ ba điểm A, B, C và B, C, D. Từ đó suy ra 4 điểm cùng nằm trên một đường thẳng (đường thẳng BC)

Lời giải chi tiết

Ta có: A, B, C thẳng hàng, do đó A thuộc đường thẳng BC

Tương tự: B, C, D thẳng hàng, do đó D thuộc đường thẳng BC

Vậy 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng BC hay 4 điểm này thẳng hàng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu