Giải bài 6 trang 89 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho 4 điểm M, N, P, Q như hình bên. Có thể tìm được một điểm K sao cho các điểm M, N, K và P, Q, K đều là các bộ ba điểm thẳng hàng hay không? Nếu có em hãy hãy nêu cách xác định điểm K

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ đường thẳng MN và đường thẳng PQ. Từ hai bộ ba điểm thẳng hàng dễ dàng suy  ra K là giao điểm của hai đường thẳng MN và PQ.

Lời giải chi tiết

Ta có thể tìm được được điểm K sao cho các điểm M, N, K và P, Q, K đều là các bộ ba điểm thẳng hàng

Cách xác định: vẽ một đường thẳng a đi qua hai điểm M, N và một đường thẳng b đi qua qua hai điểm P, Q Kéo dài đường thẳng a và b b sao cho cho a và b cắt nhau tại điểm K. Từ đó đã được các bộ ba điểm MNK P, Q, K là các bộ ba điểm  thẳng hàng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu